contact us (+48) 12 446 66 66

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
faq [2016/06/13 15:12]
akrzyzanowski
faq [2016/06/13 18:14] (current)
akrzyzanowski
Line 215: Line 215:
             <div class="​panel-heading">​             <div class="​panel-heading">​
                 <h4 class="​panel-title">​                 <h4 class="​panel-title">​
-                    <a class="​accordion-toggle collapsed"​ data-toggle="​collapse"​ data-parent="#​accordion"​ href="#​collapseThree15">​Jak zaimportować dane?</a>+                    <a class="​accordion-toggle collapsed"​ data-toggle="​collapse"​ data-parent="#​accordion"​ href="#​collapseThree15">​How to import data?</a>
                 </h4>                 </h4>
             </​div>​             </​div>​
             <div id="​collapseThree15"​ class="​panel-collapse collapse">​             <div id="​collapseThree15"​ class="​panel-collapse collapse">​
                 <div class="​panel-body">​                 <div class="​panel-body">​
- Do systemu można zaimportować istniejącą już bazę danychIstnieją dwie możliwości importu:+ To the system you can import your existing dataThere are two possibilities to made it:
  <​ul>​  <​ul>​
- <​li>​automatyczny ​poprzez ​<a href="help:​gp:​integration"​ target="​_blank">integracje</​a></​li>​ + <​li>​automatic ​through ​<a href="integrations">integrations</​a></​li>​ 
- <​li>​ręcznie ​poprzez ​<a href="help:import" target="​_blank">​importer</​a></​li>​+ <​li>​manual ​with <a href="​import">​importer</​a></​li>​
  </​ul>​  </​ul>​
- Importowanie dostępne jest dla kilku wybranych list: + Import is available from several lists:
  <​ul>​  <​ul>​
- <​li>​Kontrahenci</​li>​ + <​li>​Accounts</​li>​ 
- <​li>​Kontakty</​li>​ + <​li>​Contacts</​li>​ 
- <​li>​Lead</​li>​ + <​li>​Leads</​li>​ 
- <​li>​Produkty</li>+ <​li>​Products</li>
  </​ul>​  </​ul>​
                 </​div>​                 </​div>​
Line 239: Line 239:
             <div class="​panel-heading">​             <div class="​panel-heading">​
                 <h4 class="​panel-title">​                 <h4 class="​panel-title">​
-                    <a class="​accordion-toggle collapsed"​ data-toggle="​collapse"​ data-parent="#​accordion"​ href="#​collapseThree16">​Czy zdublowane rekordy zostaną scalone podczas importu?</a>+                    <a class="​accordion-toggle collapsed"​ data-toggle="​collapse"​ data-parent="#​accordion"​ href="#​collapseThree16">​Will duplicate data be merged during the import?</a>
                 </h4>                 </h4>
             </​div>​             </​div>​
             <div id="​collapseThree16"​ class="​panel-collapse collapse">​             <div id="​collapseThree16"​ class="​panel-collapse collapse">​
                 <div class="​panel-body">​                 <div class="​panel-body">​
- Importer ​weryfikuje importowaną bazę względem treści powtarzających sięZwraca uwagę na pola <b>Nazwa</​b> ​oraz <b>NIP</​b>​. ​Jeżeli napotka na identyczną zawartość tych pól dla dwóch różnych rekordów to dany rekord importowany zostanie oznaczony jako błąd importuNatomiast w przypadku gdy w importowanej bazie istniały powtórzenia to zaimportowany zostanie pierwszy z powtarzających się rekordów. Pamiętajmy,​ że polami weryfikacyjnymi wciąż są <​b>​Nazwa</​b>​ i <​b>​NIP</​b>​.+ Importer ​verifies imported database for duplicatesIt specifically looks for <b>Name</​b> ​and <b>company number</​b>​. ​When it met identical values in these fields for two different records the import error for the second one will be promtedWhen the name or company number is already stored in system then Helmdeck will skip this record.
                 </​div>​                 </​div>​
             </​div>​              </​div>​
Line 252: Line 252:
             <div class="​panel-heading">​             <div class="​panel-heading">​
                 <h4 class="​panel-title">​                 <h4 class="​panel-title">​
-                    <a class="​accordion-toggle collapsed"​ data-toggle="​collapse"​ data-parent="#​accordion"​ href="#​collapseThree17">​Jak dodać własne pola w Egito CRM?</a>+                    <a class="​accordion-toggle collapsed"​ data-toggle="​collapse"​ data-parent="#​accordion"​ href="#​collapseThree17">​How to add custom fields in Helmdeck?</a>
                 </h4>                 </h4>
             </​div>​             </​div>​
             <div id="​collapseThree17"​ class="​panel-collapse collapse">​             <div id="​collapseThree17"​ class="​panel-collapse collapse">​
                 <div class="​panel-body">​                 <div class="​panel-body">​
- Edycja formularzy możliwa jest jedynie poprzez kontakt z naszym <a href="​pcozta@egito.pl" target="​_blank">​działem pomocy</​a>​. Administratorzy mogą za pomocą <a href="​help:​modules:​settings:​dictionaries"​ target="​_blank">​słowników</​a>​ edytować zawartość niektórych pól.+ Form edition and field management is available only for administratorsFrom the settings ​it is possile to add various custom fields to the records. Forms can be even made in custom design (field placement, sizes, available data, validation) to recreate company needs in this area.
                 </​div>​                 </​div>​
             </​div>​              </​div>​